Viasor Oy

Teollisuuden Drone -tarkastukset kustannustehokkaasti, turvallisesti ja nopeasti

Drone-tarkastukset teollisuudelle

Tarjoamme droneilla ja lentoroboteilla tehtäviä tarkastuksia, paksuusmittauksia sekä lämpökamerakuvauksia eri teollisuuden aloille. Myös muut NDT-tarkastukset kauttamme.

Dronella tehtävät tarkastukset ovat erittäin kustannustehokas ja turvallinen vaihtoehto visualisiin tarkastuksiin. Dronella päästään kuvaamaan teollisuuden kohteisiin, jotka ovat ahtaita, korkealla tai muuten hankalasti saavutettavissa.

Drone-kuvauksia voidaan hyödyntää mm. voimalaitoksissa, öljynjalostamoissa ja kemianteollisuudessa, tuulivoimaloissa ja elintarviketeollisuudessa sekä energiakatselmuksissa.

Drone -tarkastuksiin soveltuvat kohteet

Voimalaitokset

Kattiloiden, putkistojen ja laitteiden visuaaliset tarkastukset, lämpökamerakuvaukset, vuotojen paikantaminen sekä päästömittaukset Dronen avulla.

Energiakatselmukset/ lämpökuvaukset

Energiakatselmukset sisältävät lämpökamerakuvauksen Dronen avulla, jonka jälkeen selvitämme ja analysoimme kohteen energian käytön sekä esitämme säästöpotentiaalin ja toimenpiteet.

Kemianteollisuus

Kemikaaleja sisältävien laitteiden ja säiliöiden tarkastaminen on riskialtista tarkastushenkilöille. Tarjoamme tarkastuksia näille kohteille miehittämättömällä lentorobotilla, jolloin henkilövahingoilta vältytään.

Tuulivoimalat

Suoritamme tuuliturbiinien ulkopuolisia sekä sisäpuolisia tarkastuksia. Dronella tehtävät tarkastukset ovat erittäin turvallinen ja kustannustehokas vaihtoehto.

Paksuusmittaukset

Suoritamme droneilla teräksisten materiaalien paksuusmittauksia vaikeasti tavoitettaville kohteille, kuten varastosäiliöiden vaipat, suuret putket yms.

Öljynjalostamot

Säiliöiden, kolonnien, soihtujen ja muiden laitteiden tarkastukset turvallisesti ja kustannustehokkaasti.

Ota yhtettä ja kysy lisää!

Viasor palvelee Sinua ammattitaidolla ja kokemuksella!